یادگیری ماشین یا Learning Machine امروز بسیار به گوشمان می خورد. مقالاتی که از این روش استفاده می کنند، با استقبال بهتری روبرو می شوند و ارجاعات آنها بیشتر است. پژوهشگرانی که قادر به استفاده از این روش­ها در مطالعات خود هستند، سریع تر جذب موقعیت­های کاری و پژوهشی می­شوند. مهمترین مانع پژوهشگران حوزه سلامت برای استفاده از روش­های ML عدم وجود دوره­های آموزشی این مباحث محاسباتی و مهندسی با زبانی آشنا و کاربردی برای آنها است. در این دوره آموزشی مبانی ML به روشی ساده و ملموس با مثال هایی از حوزه سلامت و پزشکی آموزش داده می شود.
دوره
اطلاعات تکمیلی

نکته بسیار مهم: این دوره پیش­نیاز تمامی دوره­های هوش مصنوعی در نشر پ است. لذا شرکت و قبولی در آزمون مربوطه جهت حضور در دوره­های بعدی الزامی است.

درباره مربی

نشر پ

4 دوره

کارگاه Machine Learning Basics

دوره شامل

  • 3 درس
  • 3 موضوع
  • 1 آزمون
  • دوره گواهینامه
ثبت نام نشده