در این دوره آموزشی، مبانی برنامه نویسی با پایتون و shell تدریس می شود. دروس این دوره به گونه ای طراحی شده است که برای تمامی دانشجویان در مقاطع کارشناسی تا دکتری که پیش از این برنامه نویسی انجام نداده اند یا آشنایی بسیار کمی با آن دارند، کاملا مناسب است. علاوه بر یادگیری دستورهای عمومی و بسیار کاربردی برنامه نویسی، طی این دوره استفاده از پایپ لاین ها و نیز طراحی آنها گنجانده شده است. روش استفاده از پکیج های مختلف، و توابع متعدد کاربردی نیز در میان دروس مهم این دوره هستند. ورود به جهان برنامه نویسی در GitHub، قابلیت بارگذاری پروژه ها و برنامه های تحقیقاتی در این ابزار آنلاین و نیز ارتباط با گروه های تحقیقاتی متعدد و توانایی ویرایش یا افزودن مطلب جدید در این دوره آموشی گنجانده شده است. این دوره طی سه هفته برگزار میشود. برای تمامی فراگیران در هر هفته تکالیفی تعیین شده و فراگیر موظف است پیش از آزمون تکلیف را به مدرس تحویل دهد، در غیر اینصورت مجاز به شرکت در آزمون نخواهد بود. جلسات رفع اشکال در روز پنجشنبه و آزمون در روز جمعه برگزار میشود. ساعت جلسات و آزمون از قبل نهایی شده و به اطلاع فراگیران خواهد رسید. در صورت عدم شرکت در آزمون پایان هفته جلسات هفته آینده برای فراگیر فعال نخواهد شد.

محتوای دوره

باز کردن همه
فصل اول
قسمت اول
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
قسمت دوم
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
قسمت سوم
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
فصل دوم
قسمت اول
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
قسمت دوم
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
قسمت سوم
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
فصل سوم
قسمت اول
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
قسمت دوم
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
قسمت سوم
1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل

درباره مربی

مبانی برنامه نویسی با پایتون برای داده های کلینیکی

دوره شامل

  • 13 درس
  • 13 موضوع
  • 1 آزمون
ثبت نام نشده